Tarief en vergoedingen

Een Shiatsubehandeling duurt ongeveer 75 minuten en kost € 80,- (BTW vrijgesteld op basis van HBO register RBCZ).
Afspraken kunnen zonder kosten worden geannuleerd mits deze minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, daarna wordt de behandeling in rekening gebracht.

Diploma IOKAI Shiatsu

Een Shiatsubehandeling wordt door een groot aantal zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Het is aan te raden om voorafgaande aan een behandeling contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar om te checken of Shiatsu onder uw huidige polis valt.

Extra aanvullende informatie over zorgverzekeraars en vergoedingen vindt u op de site van Zorgwijzer.nl. Klik hier voor de vergoedingen en voorwaarden van Shiatsu.

Mijn praktijk voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). In het kader van de AVG heb ik een  Privacy document opgesteld.

Algemene Praktijkvoorwaarden


Aangesloten bij SVN (Shiatsu Vereniging Nederland), EISA (European International Shiatsu Association), RBCZ (Koepelorganisatie voor de complementaire zorg), Tuchtcommissie TCZ, Geschillencommissie SCAG


logo SVN test 001